Urbanismus Lužánky

Projekt se zabývá urbanistickou ideovou studií řešení Sportovního centra „Za Lužánkami“.  Známý sportovní areál „Za Lužánkami“ skýtá mnohé jedinečné vlastnosti, jako je například důmyslně zakomponovaný fotbalový stadion ve zdejším terénu, který po celém objemu obklopují rozptylové zpevněné plochy. Bývalý hokejový stadion býval také zčásti zakopán. Dnes po něm zbyla bolestná díra v zemi. Sportovní ráz, tedy Genius loci, byl narušen obchodním prostředím. Území prošlo urbanistickým chaosem. Komplexní návrh spočívá v citlivém a ekologickém znovuobnovení zašlé slávy Lužánek. Inspirací pro chodníky a situování byl tvar chobotnice, či krakatice. Tvar je také vhodný pro bezpečné a klidné rozptýlení návštěvníků do všech směrů. Již přes půl století zde fungující umístění hlavních staveb (hokej, fotbal) fungovalo, proto ho i my respektujeme. Lidé si zvykli na umístění pompézního fotbalového stadionu, proto zůstane zachován a budou přistavěný nové tribuny splňující požadavky FIFA. Díra po hokejovém stadionu opět nabude svého sportovního ducha. Nová hokejová aréna bude umístěna na stávajícím místě (v prohlubni) a bude také použito již odtěženého terénu. Hlavní pěší trasa – park Lužánky – bude propojen s navrhovaným územím podchodem s obchodním bulvárem sportovního rázu (fanshopy, obchody se sportovním zbožím apod.).  Mezi novými stadiony bude zbudováno podzemní parkování, které bude navzájem propojené. Celá jeho kapacita bude sloužit nárazově pro hokej i pro fotbal. Prostor po zbouraném hotelu Boby bude využit pro zbudování venkovního akvaparku s atrakcemi na úpatí zalesněného vrchu, kde bude zbudována rozhledna na celé Brno. Spojením stávajícího plaveckého bazénu a venkovního akuaparku vznikne v Brně tolik očekávaný velký plavecký komplex.