Technický dvůr

Jedná se o studii obecního technického areálu, který bude sloužit jako sběrný dvůr pro potřeby občanů. Sběrný dvůr se bude nacházet v malebné horské vesničce Řeka, která je zasazena do masivu Těšínských Beskyd. Urbanisticky je umístění objektu přizpůsobeno vymezenému prostoru pro výstavbu v území a regulativy CHKO Beskydy. Výrazným prvkem je vstupní brána a gabionové oplocení, které reaguje na místní kamenolomy. Osazení objektu zázemí také reaguje na stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma a je posunuto mimo VN. Objekt zázemí je tvořen obdélníkovým půdorysem a je orientován podélně na příjezdovou komunikaci. Výškově je objekt regulován jedním podlažím s podkrovím (které tvoří sklon střechy a nosný krov). Osazení maximalizuje tepelné zisky a minimalizuje severní ochlazovanou stranu fasády. Dále byl při návrhu zohledněn regulativ územního plánu (přípustná nejvyšší intenzita využití pozemku vč. zpevněných ploch je 70%). Oplocení je tedy vhodně doplněno keři a navazujícími travnatými plochami. Tvar zázemí je výškově přizpůsoben maximální povolené výšce jednoho podlaží s využitím podkroví pro skladování. Horský charakter připomínají dřevěné a kamenné prvky na fasádě.

Základní myšlenkou bylo usadit moderní technický dvůr do horského prostředí. Dbáno bylo na ekologické materiály, zelenou výsadbu a hlavní regulační prvky CHKO Beskydy. Případná prašnost je eliminována gabionovým plotem s habrovými úseky. Kámen bude použit zásadně lokální (typ Godulský pískovec). Fasáda zázemí bude sjednocena kamenným obkladem v gabionovém koši. Hmota je celkově minimalistická s tradičními prvky, jakou jsou přesahy a pohledové dřevěné prvky. Obě průčelí mají výrazné prvky z vertikálního laťování.