Špitálka

Urbanistický ideový návrh se zabývá brněnskou lokalitou „Špitálka“, která se nachází v městské části Zábrdovice. Velkým limitem v řešeném území je východní teplárenská část, se kterou nesouhlasíme, avšak dle soutěžních podmínek ji musíme zachovat. Přesto navrhujeme teplárnu do budoucnosti zcela přesunout z centra města na periferii. Dalším kontroverzním bodem je nová městská třída, na kterou byla zpracována studie a která je již také zanesena v regulačním plánu lokality (viz. dostupné podklady). Jelikož je cílem změnit územní plán spolu s regulačním plánem lokality, přinášíme také v našem návrhu jiný pohled na ulehčení automobilové dopravy v návaznosti a větší městský celek (nový okruh posunutý k břehu Svitavy).