Obnova radnice v Drnholci

Rekonstrukce stávajícího objektu je vždy obtížný úkol. Ne jinak tomu bylo v případě rekonstrukce, či obnovy zchátralého objektu bývalé radnice v jihomoravské obci Drnholci. Architektonický návrh počítá s citlivou památkářskou rekonstrukcí historických částí budovy (římsy, okna, klenby apod.), avšak v navrhované přístavbě již pracuji s novodobými architektonickými tvary. Přístavba organického tvaru by měla propojit stávající obecní úřad a poštu s rekonstruovanou radnicí. Zvolené ladné křivky a dřevěný plášť jsou velmi vhodné pro obnovu památek, poněvadž dřevo jako základní stavební materiál nepůsobí na lidský vjem nijak dráždivě či nevhodně. Navrhovaná přístavba je dvoupodlažní, umístěná ve svažitém terénu. Střecha objektu je rovná, s konstantním sklonem 3°. Plynule spojuje radnici s okolní zástavbou. Skrz přístavbu vede přímé veřejné schodiště, které vytváří průchod k baroknímu kostelu. Výška stavby je přizpůsobena okolnímu radničnímu objektu (po začátek střechy) a panoramatu obce (pro svou malou výšku je kostel i zámek dobře vidět i z dálky).