Novostavba RD Malenovice

Návrh domu pro čtyřčlennou rodinu měl jasné zadání, a to vytvořit neotřelý moderní dům v souladu s územnímu regulativy žádané podhorské oblasti v Malenovicích u Frýdku-Místku. Přestože se dotčená parcela nenachází uvnitř zonace CHKO Beskydy, jsou s ní spojené územní regulativy. Návrh tak musel reagovat na přípustné využité územního plánu (Plocha bydlení venkovské smíšené), regulativ obdélníkového tvaru, sedlové střechy a umístění v ose vrstevnic terénu. Maximální zastavěná plocha pozemku je 15% . Při návrhu bylo použito zonace (umísťování obytných prostorů v závislosti na světové strany). Hmota objektu je rozdělěna na tři části – vstupní garážová část s krytým parkování, hlavní obytná část se sedlovou střechou a krytá terasa. Objekt je přizpůsoben terénu, kdy převažuje podélná osa. Ve fázích konceptu bylo hledáno ideální umístění vůči příjezdové komunikaci a objekt se tak posouval, kdy je mírně natočen k vrstevnicové ose, aby bylo vjíždění a parkování pohodlnější.

Jsme také na instagramu:

https://www.instagram.com/vanstajpen_architecture/