Interiér FAST – výstava

Jedná se o ideovou studii výstavních prostor pavilonu „D“ v rámci studentské ročníkové práce. Nově vzniklý vyvýšený prostor v pavilonu D Fakulty stavební VUT v Brně by mohl sloužit nejen pro výstavní účely, ale také jako prezentační místnost pro široké spektrum marketingových akcí na poli univerzity.

 

V rámci návrhu výstavních prostor byly také zpracovány prostory chodeb a vybrané učebny (posluchárny). Návrhy byly zhotoveny ve dvou provedení (katalogový nábytek vs. originální nábytek navržený na míru).