Sportovní centrum Brno Lužánky

Hokejová aréna pro 12 tisíc diváků má ledovou plochu pod úrovní terénu a hmota tribun je směřována do výšky. Důležitým požadavkem při návrhu bylo vytvořit členitou tektonicky působící fasádu. Tvar je jednoduchý, s výrazně členěnými žebry, které pomáhají přenášet zatížení ze svislé pohledové části objektu a střechy. V konečném provedení by fasáda měla připomínat obrovská velrybí žebra. Sklon fasády je čistě funkcionalistický – založen na sklonu horního ochozu v hale. Dalším důležitým aspektem byl požadavek dobré akustiky (snížený strop), ekologie (recyklovatelná fasáda z pohledového betonu), cenové dostupnosti (fasáda je zároveň i nosná konstrukce) a pohodlí pro fanoušky (dostatečné komunikace, zázemí, hygiena). Hokejová aréna bude působit zároveň jako nosná konstrukce, ale také jako sochařské umělecké dílo zhotovené zásadně z trvanlivého pohledového TX Aktive betonu, který pomáhá zadržovat smog a prach v centru města. Inspirativní tvar „UFO“ je odvozen funkcí tribun. Ve spodní části stadionu budou tribuny s mírnějším sklonem (33°), ve druhém ochozu budou mít tribuny strmější sklon 42°. Sevřené tribuny budou z interiéru připomínat kotel, který bude umožňovat skvělou atmosféru.

Více na http://www.kometazaluzanky.cz/