Bytový dům „Houba“ v Brně

Základní myšlenkou bylo vytvořit funkční, moderní a především nevšední bytový dům, jenž by zvýšil zajímavost lokality poblíž upadající brněnské části Cejlu. Jak již název prozrazuje, hmota objektu je nepravidelná, zvlněná, podobná zmačkané houbě (která se vměstná do úzké parcely). Bytový dům je situován severní stranou k vjezdu z ulice Francouzská. Hmota stavby se nachází v hustě zastavěné části – v proluce. Samotná stavba má nepravidelný půdorys vycházející z nepravidelné parcely ve tvaru lichoběžníku. Výška objektu je výškově podřízena sousednímu objektu (20m). Zastřešení je provedeno nepravidelně ohýbaným hliníkem, který podpírají nepravidelné příhradové konstrukce z oceli. V 1.NP se nachází volný parter s průjezdem pro auta a vchodem pro pěší, který navazuje na schodišťový prostor, výtah, poštovní schránky a dvůr ve vnitro-bloku. V rohu dvoru se nachází automatický výtah pro podzemní garáž. Jednotlivé byty se vyskytují v 2.NP až 6.NP vždy v návaznosti na společné schodiště a výtah. Každá bytová jednotka má jiný (jedinečný) tvar. Objevují se zde mezonetové byty, jednopodlažní byty, garsonka nebo také ateliér.

Projekt nás velmi bavil, avšak nebylo vždy jednoduché zkoordinovat futuristické zobrazení fasády s realistickými požadavky na statiku konstrukce. Poprvé jsme si zde mohli vyzkoušet pokročilejší 3D Bim projektování a především venkovní fasáda byla skutečnou výzvou!